Flyplasser / Regelverk / Web kamera

Forus RC Dokumenter

Bore er flyplassen for motorfly, elektro og helikopter. Plassen har regler som må overholdes slik at vi ikke kommer i konflikt med naboer og grunneier og for den saks skyld hvem som helst.
Du finner Flyplassreglene (i PDF format) under «regelverk». Disse skal leses og overholdes.
Viktig!
Bildet nederst viser ny og riktig flysektor: klikk på «flysektor pdf.» for å laste ned bildet i større format.

VIKTIG MELDING TIL ALLE BRUKERE AV BORE MODELLFLYPLASS

Det er ganske mye overflyging av husene i Nord ! Dette oppleves som ubehagelig, og er også irriterende støyende. Det må innstendig oppfordres til å vende tidligere enn over boligområdet i Nord !!!! Når bøndene kjører til og fra jordene med tungt lastede tilhengere på veien, er det noen besøkende biler som ikke kjører til side på de avkjørslene som finnes. Det hender at de tunge kjøretøyene setter seg fast i veikanten, og at veikanten blir overbelastet ved disse hendelsene. Altså,Traktorer med henger har forkjørsrett på veien !!!

Når en flyr selv, legger en ikke merke til støynivået. Spør andre på plassen om din modell støyer mer enn andre. I så tilfelle gjør noe med det . Styret

Kart Bore 2023 v7vsdxBildet under viser ny og riktig flysektor: Nordvest – Sørøst.
Last ned større format
flysektor.pdf ved å trykke «HER«.

Kart Bore 2023 v7vsdx

Seilflyplasser:
Hanget på Hodne (under) er forholdsvis lavt med «rein» havvind og bra løft, – landing rett bak. Bildet er tatt fra vest mot øst. Foto: Espen Torp.
Vakkert . .?hodne

hodne2
Hanget på Hodne fra øst mot vest.
rennesy
Erik Bjørnestad med Race MX på Rennesøy hanget.