Hvordan bli medlem i FRCK?

Innmelding kan skje via noen i styret eller direkte til NLF via internettsystemet MelWIN.

Ved innmelding må du oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb du ønsker å bli medlem av og om du eventuelt er eller har vært medlem i en annen NLF-klubb tidligere.

Ingen kan tas opp som medlem i en ny klubb før eventuelle økonomiske forpliktelser til andre klubber er gjort opp. Er du i tvil, kan du kontakte medlemsservice på e-post.