Hvordan bli medlem i ForusRC klubb?

Innmelding kan skje via noen i styret eller direkte til NLF via internettsystemet MelWIN.

Ved innmelding må du oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb du ønsker å bli medlem av og om du eventuelt er eller har vært medlem i en annen NLF-klubb tidligere.

Ingen kan tas opp som medlem i en ny klubb før eventuelle økonomiske forpliktelser til andre klubber er gjort opp. Er du i tvil, kan du kontakte medlemsservice på e-post.

Det er Norges idrettsforbund (NIF) som tar seg av alt med fakturering, purringer, medlemslister, rabatter etc. Modellflyseksjonen er en av flere seksjoner under Norges Luftsportsforbund. Sammen har vi en stor påvirkning på de som forvalter arealer og luftrom og vi sterkere nå som luftrommet inntas av kommersielle aktører. Dersom vi står sammen i et større Luftsportsforbund er vi en stor gruppe som må tas hensyn til når det utarbeides nye regler om hvordan luftrommet over oss kan brukes.

Prisen for å bli medlem i Forus RC klubb er for året 2022:

Totalsum medlemskap i Forus RC klubb 2022