søndag 19. mai 2024
                    Årsrapporter klikk her for lenke
Rolle Navn Telefon E-post
Leder Jan Lødner 977 49 896 jan.loedner@gmail.com
Nestleder/Juniorkontakt Geir Tønnesen 93488875 geir.tonnesen@lyse.net
Sekretær Alf Inge Nilsen 918 56 832 alf.im.nilsen@gmail.com
Kasserer Bjørn Lende 452 73 270 lende.bjorn@gmail.com
G.L. Motorfly Joar Larsen 926 80 512 joarlarsen@me.com
Vara Motorfly Geir Tønnesen 934 88 875 geir.tonnesen@lyse.net
G.L. Seilfly Jan Eric Klausen 482 12 160 jan.eric.klausen@lyse.net
Vara Seilfly Trond Olsen 917 77 452 trond.olsen@lyse.net
G.L. Heli Jon Roger Thomassen 469 51 170 jroge-t@online.no
Vara Heli Bent Nødland 412 02 316 bent.nodland@lyse.net
G.L Jetfly Lars Arne Bø 913 84 974 lar-a@online.no
G.L. Drone Tom Idland 473 19 919 tomidland@gmail.com
Vara Drone Tommy Klaussen 474 74 323 tommyklaussen@hotmail.com

 

Flyplass sjef Alf Inge Nilsen 918 56 832 alf.im.nilsen@gmail.com