lørdag 19. september 2020
Rolle Navn Telefon E-post
Formann Jan Lødner 977 49 896 jan.loedner@gmail.com
Sekretær Alf Inge Nilsen 918 56 832 post@ainilsen.no
Kasserer Bjørn Lende 452 73 270 lende.bjorn@gmail.com
Juniorkontakt Ove Grafsrønningen 901 14 501 ove.grafsronningen@lyse.net
G.L. Motorfly Øystein Helvik Høiland 467 86 447 Oystein-1985@hotmail.com
Vara Motorfly Joar Larsen 92680512 joarlarsen@me.com
G.L. Seilfly Jan Eric Klausen 48212160 jan.eric.klausen@lyse.net
Vara Seilfly Trond Olsen ? trond.olsen@lyse.net
G.L. Heli Jon Roger Thomassen 469 51 170 jroge-t@online.no
Vara Heli Bent Nødland ? bent.nodland@lyse.net
G.L Jetfly Lars Arne Bø 91384974 lar-a@online.no
G.L. Drone Tommy Klaussen 47474323  tommyklaussen@hotmail.com
Vara Drone Tom Idland ? Tomidland@gmail.com

 

Flyplass sjef Geir Tønnesen 93488875 geir.tonnesen@lyse.net