søndag 7. mars 2021

For øyeblikket ingen møter grunnet Covid-19. Klubbmøter (dørene åpnes 19:00 og avholdes Bore og Sola Fly museum) 

 mars Sola,  april Sola,    mai Bore,   juni Bore,    september Bore,     oktober Sola,  november Sola,   desember Sola.

 

Forus RC F3F stevner for 2021

Avventer datoer fra gruppe leder

F3A, Nordic og Sport 2021

Avventer datoer fra gruppe leder

Forus Cup Mai dato xx, Briefing kl 09:00, påmelding gjøres ved å gå inn på f3a.no