Forus RC klubb. Praktisk treningskvelder mot A-bevis. Meld interresse.

Velkommen til alle som ønsker å prøve å fly modellfly eller ønsker å fly opp til A-bevis

Ønsker du å fly opp til A-Bevis må du:

   1. Ha gjennomført teoridelen
   2. Stille med eget fly på min. 2kg uten gyro
   3. Være medlem og ha betalt avgiften

Ønsker du opplæring på modellfly:

   1. Trenger ikke være medlem i ForusRC

Dersom du ønsker å fly opp til A-bevis eller opplæring må du ta kontakt med Instruktøren for den aktuelle tiden på sms.

Dersom du bare vil se på, trenger du ikke melde deg på under.

Alle er hjertelig velkommen, enter du har fly eller ikke. Har kan du komme og spørre alt du vil og vi skal svare etter beste evne. Ta med eget fly om du har spørsmål til dette. Vi kan uansett gå igjennom installasjonen og prøve å gi nyttige tips på veien videre.

Følg med på denne listen og meld deg på en passende dag ved å sende melding til Instruktøren. Mobilnummeret til Instruktøren finner du på hjemmesiden under styret og opplæring HER

Eller meld interesse til Øyvind Lunden, oeyvind.lunden@gmail.com

Setter opp tid når 2 eller flere har meldt seg

Frist påmelding: Dagen før

 

30 august 2023 Onsdag

Motorfly17:00

Øyvind Lunden Tlf. 473 47 2192