søndag 19. mai 2024

Kurs

Flyferdighet stigen 2 v/Reidar Johansson

0
Vil du følge med i den månedlige utgaven av «Flyferdighets-stigen» og dermed videreutvikle dine flyferdigheter for å gjøre deg mer fortrolig med modellen din i...

Flyferdighets stigen

0
  Hobbyflygere. Vil du følge med i den månedlige utgaven av «Flyferdighets-stigen» og dermed videreutvikle dine flyferdigheter for å gjøre deg mer fortrolig med modellen din...

Gjennomført Teorikurs for A-bevis 31/8 . To personer gjennomførte.

0
To personer gjennomførte. Gjenstår oppflyging. En hyggelig kveld med høyt engasjemet. Tema var: Klubben ønsker at alle skal ha A Beviset  for å kunne fly på Bore....

Basic Acro kurs – ForusRC: Utsettes til senere

0
Kurset i morgen 24.sept må dessverre avlyses Håper at vi skal komme sterkere tilbake ved en senere anledning.   mvh Forus RC klubb

Forus RC klubb. Praktisk treningskvelder mot A-bevis. Meld interresse.

0
Velkommen til alle som ønsker å prøve å fly modellfly eller ønsker å fly opp til A-bevis Ønsker du å fly opp til A-Bevis må...

Referat kurskveld 27.07.2022 på Bore med hele 8 deltakere.

0
A-kurskveld på Klubbhuset 8 stk påmeldte til A-kurs i flott, men noe kaldt og vindfullt "Jærvær". Fem stykker, derav tre droner og to fastvinge fly...