Gjennomført Teorikurs for A-bevis 31/8 . To personer gjennomførte.

0
947

To personer gjennomførte. Gjenstår oppflyging.

En hyggelig kveld med høyt engasjemet.

Tema var:

Klubben ønsker at alle skal ha A Beviset  for å kunne fly på Bore. Det høyner sikkerhet og bidrar til god kjennskap til modellflyboka. Det vil bli kjørt en presentasjonen som er ment å dekke de helt grunnleggende teorier om hvorfor flyet flyr osv, hva som skjer ved ulykker og mye annet. Dette for å høyne sikkerhet på flyplassen. Modellflyboka er en fin plass og gå igjennom. Modellflyhåndboka (nlf.no)

Materialet til noe av kurset ligger på denne siden til NLF Teoriurs A-bevis – materiell for instruktører | Norges Luftsportforbund (nlf.no).

Teorikurset har en varighet på 2-3 timer.

Instruktør Øyvind Lunden.

Det må være minimum 4 deltakere for at kurset gjennomføres.

Påmelding sendes innen 30/8 til:

Øyvind Lunden 473 47 219 Oppgi Navn ved påmelding.

Vel møtt.