NÅ!! Stormodell opp til 25 kg på Bore Modellflyplass

0
1381

Prøveordning

 1. Gjelder:  I tidsrommet 1.juni 2021 til og med 31.01.2022

  Ordningen evalueres i forkant av årsmøtet 2022 slik at vi kan gjøre nødvendige anbefalinger før årsmøtet. Ordningen er for å stimulere mangfoldet i vår hobby uten at dette går ut over sikkerhet eller unødig forstyrrelse for andre medlemmer, naboer eller turgåere.
 2. Flygingen skal følge alle retningslinjer som allerede gjelder for “god oppførsel” på Bore
 3. Flygingen skal logges i egen Loggbok for Stormodell som blir gjort tilgjengelig på klubbhuset. Loggingen skal inneholde Navn, Dato, Tid, Klokkeslett for start og stopp for hver tur, Modell ID/beskrivelse og eventuell annen relevant informasjon.
 4. Pilot må ha gyldig B lisens eller BT(turbin) lisens og ha betalt alle årsavgifter i MinIdrett, Forus RC Klubb samt flyplass avgift. Det skal ikke være forhold som kan så tvil om Piloten er ansvarsforsikret.
 5. Dersom en pilot ikke har B bevis, eller ikke er medlem av Forus RC Klubb, skal denne ledsages av et medlem av Forus RC Klubb som har M-I1 instruktørbevis og disse skal være til stede under flygingen som Instruktør og Pilot.
 6. Uhell skal logges i nlf sitt system. Husk at uhell med denne typen fly kan få ekstra negativ omtale i media. Det er derfor viktig å følge gjeldende retningslinjer for uhell og skal meldes uten unntak her: https://nlfmodellfly.wufoo.com/forms/m1efqk760jdbqfn/
 7. Spesielle anbefalinger og påminnelser:Vær  oppmerksom på Høyde og unngå overflyging over husene i Nord. Vær også nøye med:
  Egne sjekklister
  Rekkeviddetest
  Støytest. Bruk mobil App.
  Fail Safe
  Motor kutt
  Spotting av overflyging av småfly og mikrofly

Vi håper at dette skal bli en varig ordning som kan trekke flere til Bore i ulike anledninger. Husk å ta bilder og legg ut på Hjemmeside og FB. Vi ser fram til mange gode stunder og spektakulære opplevelser. Lykke til !!

Styret i Forus RC Klubb 31.05.2021