Informasjon om inne flyging i Orstad huset

0
3643

INNE FLYGING MED FORUS RC KLUBB

Betalt:100 kr i hallen/overført konto 0539 68 96399 eller VIPS til Bjørn Lende. Ring 45273270 ved låst dør!

Forus RC klubb v/Bjørn Lende har inngått en avtale med Orstadhuset (http://www.orstadhuset.no/hjem) om å arrangere innendørsflying i vinterhalvåret 2017 /18 for medlemmer i Forus RC klubb.

Styre i Orstadhuset er positive og ønsker oss velkommen til å bruke hallen.  De ønsker aktivitet i «huset», men ber også om stor forståelse for at Orstadhuet ikke er et kommersielt foretak og at det hele holdes i gang ved dugnad og av brukere som opptrer som om det var eget hus en var i.

Primært så har vi reservert hallen hver lørdag fra klokken 14:00 til 18:00. Skulle det være andre heldags arrangementer så vil de ha prioritet foran oss.

Når det er sagt har vi fått mulighet til å benytte hallen når det er ledig. Endringer og flyginger andre dager enn lørdager vil bli annonsert på Forus RC hjemmeside samt Forus RC Face book side.

Flygeledere med ansvar for hallen og sikkerheten er i første omgang Bjørn Lende, Geir Tønnesen Ove Grafsrønningen, Agmund Moe. Ved behov kan vi utvide dette. 

Flygingen på Lørdager blir delt inn i to deler (tester dette ut og justerer eventuelt ved behov):

Modeller, flyging, risiko og sikkerhet:

  • Modeller, droner, helikopter som det flys med må være godt bygget og av en slik størrelse at de ikke er en sikkerhets risiko ved uhell. Ei heller må det flys på en slik måte at en utsetter andre for fare eller kan volde skade på hallen.
  • Her vil ansvarlig flygeleder avvise modeller eller stoppe flyging om nødvendig.  

Opptreden og regler for hallen:

  • Flygeleder låser opp og stenger hallen ved hver flyging.
  • Inngang gjennom ytterdør venstre side av bygget (grunnplan) og så videre gjennom garderobe 1. Her skal ute sko tas av og innesko / sokker benyttes.

Betaling kan foregå på to måter:

  • 100 kroner blir betalt til flygeleder for hver gang en fly. Enten via kontanter eller overføring.
  • Er en medlem i Orstad huset og betaler en årskontingent på kroner 1200 (over 18 år) så flyr en gratis.

Innflyging er en side av vår sport som både gir god «stikke» trening samt en sosial arena der jeg håper vi kan samle mange av våre medlemmer til flying (skaffe nye medlemmer?), prat og felles glede over sporten.

Sikkerhet for flygere, tilskuere eventuelt andre i hallen, når vi fly, samt vår oppførsel i hallen er avgjørende for at dette initiativet blir vellykket og til glede for alle som deltar.

Ønsker deg velkommen til flyging i Orstad huset.   

Mvh

Bjørn Lende

Kasserer Forus RC klubb

Se lenke for full informasjon. inneflyging-forus-rc-2016-og-2017