Oppstart flyving Forus Rc Klubb Modellflyplass

0
1333
Hei alle medlemmer.
I følge myndigheter er det nå på visse vilkår tillatt å drive med idrettsaktiviteter der flere samles.
Dette innebærer at vi kan starte opp med flyvning på Bore igjen under følgende forutsetninger:
1. Det skal ikke være flere enn 5 personer i hver gruppe.
2. Det skal holdes min. 2 m avstand mellom hver person.
3. Brakken holdes stengt for alle aktiviteter unntatt nødvendig lading av batterier.
Dette gjelder:
4. I forbindelse med lading skal det ikke oppholde seg mer enn 2 personer i brakken samtidig.
5. Henstilling! Bruk utplassert såpe og vann på hender før en går inn og ut av brakke.

Mvh

Alf I Nilsen