Nye regler ved bruk av brakke på Forus Rc Modellflyplass på Bore

  0
  1565

  Nye regler for bruk av brakke på Bore.
  Da vi er i en situasjon som krever ekstra hensyn vedr. smitte (covid 19)
  så er det bestemt at vi tar følgene forhåndsregler i brakke.

  -De som er først i brakke setter ut vann og såpe.
  -Maks 2 personer om gangen i brakke med 2m avstand.
  -Vask hender når du går inn i brakke.
  -Alle skal registrere seg som bruker brakken (navn og tlf).
  -Aktivitetsbok blir lagt ut Fredag 30/10-20

  Vedr. registrering i aktivitetsboka så er dette og for å bruke vis det f.eks. skulle oppstå en uønsket hendelse tap av fly, heli etc. på jordene.

  Håper alle tar ansvar og følger dette.

  Mvh
  Geir Tønnesen