Nye flyprogram og tilbud om kurs for å videreutvikle flyferdigheter.

 

Klubben ønsker å få flere medlemmer interessert i konkurranse flyging og vil derfor tilby 2 forskjellige kurs.

 

  1. Introduksjonskurs som skal omhandle det enkleste programmet Sport og det reviderte Nordic N-25 programmet. Dette vil være en mulighet for å lære seg å fly øvelser innen en gitt flysektor.

 

  1. Kurs for F3A P-25 programmet, som er det første flyprogrammet i en FAI/F3A konkurranse.

I tillegg vil Manoeuvre Execution Guide (M.E.G.) bli gjennomgått. Dette er et kurs             som er ment for både dommere og flygere. Her blir det forklart hvordan dommerne forventer de enkelte øvelsene blir presentert i forhold til regelverkets forklaring av hver øvelse. Her er det også forklaring på hva som fører til fratrekk i poengsetting for de enkelte øvelsene.

Dette M.E.G. kurset vil kvalifisere deltagere til å kunne være dommere i alle tre klassene. Klubben trenger medlemmer som kan/vil hjelpe til som dommere.

 

For å få en oversikt over hvem og hvor mange som er interessert i disse tilbudene vil jeg ha en tilbakemelding til reidar.j@getmail.no innen fredag 31 oktober. Deretter vil det komme tilbakemelding til de interesserte, også  på klubbsiden vår.

 

 

Reidar Johansson.