Kommunikasjon mellom piloter på Bore

0
1413

Hei på dere. Det har kommet en tilbakemelding til styre om en hendelse på Bore der to flygere fløy samtidig. En på hovedstipen og en på helikopter stripen. Etter det vi har forstått var det ikke avtalt på hvordan en skulle forholde seg til hverandre som resulterte i en konflikt.

Oppfordrer alle til å være proaktive på kommunikasjonen og sikre at en avtaler hvordan en skal fly når det er mer en ett fly i luften.

Oppfordrer rutinerte medlemmer til å hjelpe nye medlemmer til sikker flyging med gode råd og rettledning.

På vegne av styre

Bjørn Lende