Jostein’s nye prosjekt som alltid selvbygget og godt gjenomført.

0
2452

OV – 10 Bronco

Ble utviklet for å gi nær støtte til US – Marines bakkestyrker i krigssonene i sør-øst Asia tidlig på 1960-tallet. Det er et lett luftfartøy, bestående av seksjoner som ble fraktet til fronten over land eller med fly.I løpet av få timer var Bronco montert og klar, med et lite nok vingespenn til at det kunne operere fra vanlige veier istedenfor å være avhengig av flystriper. I løpet av de ca. 30 årene maskinen var i aktiv tjeneste, ble den utviklet og «beefed up» flere ganger. Benyttet til alt fra observasjon og nær støtte til sanitets oppdrag, ble den snart en av hærens viktigste «workhorses». Et kolombi egg, solid og enkel å operere.


Tegningen som ligger til grunn for Jostein Lundes modell ble presentert i RCM&E i mai 2014. Med sitt uvanlige utseende bør

OV – 10 BRONCO være et fristende prosjekt for modellflybyggere. Den gedigne canopy-en gir flyet et nesten organisk insektliknende uttrykk.

Denne lille skalamodellen går lett inn bak i bilen, er drevet av to små out runners og en lett batteripakke på to celler. Nesten i sin helhet bygget i Blue Foam, er dette en meget lett modell. Materialet som kan kjøpes i byggevarebutikken, kan man skjære med varmetråd, smi, sage, frese og pusse med fint resultat. For å oppnå ønsket stivhet og styrke, nyttes litt balsa, furu, x-finer, karbon og tynne bambusstenger på strategiske steder. Tilslutt kles modellen med tynt papir ( innpaknings-, mat- eller tynt silkepapir) som festes med sterkt uttynnet kvitlim. Husk å spenne vinger og haleflater fast under tørkingen!

Min modell, vingespenn 105cm, har en flyvekt på 900gr, 500gr UNDER VEKTEN angitt på tegningen. Bluefoam kan anbefales som alternativ til balsa, så sett i gang og prøv! Smart design og minst mulig lim er tingen, og husk: Luft vil alltid være lettere enn material!