Info til de som vil fly opp til Modellflybevis klasse A etter endt teorikurs.

0
3490

http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/vedlegg_b_-_krav_til_modellflybevis_a_v.1.3_0.pdf