Forus RC 2019 Informasjon Bore flyplass

0
2420

Heisan

Regner med at de fleste er mer en klar for en ny sesong på Bore og om en ikke alt har vært ute å fløyet så er det rett før 🙂

For dere som ikke alt har fått informasjonen:

På årsmøte for 2018 ble følgende forslag vedtatt:

Innføring av flyplass avgift for de som benytter Bore aktivt. Avgiften settes til kr. 300,- for 2019. Dette gjøres for å dekke inn deler av økte leiekostnader for Bore flyplass.

For de som benytter Bore fly plass sjelden, kan det betales kr. 50,- hver gang fly plass benyttes opp til maks kr. 300,- Bakgrunn for dette forslaget er at den årlige leien for Bore flyplass med virkning fra 01.01.2019 har økt betydelig.

Betaling for flyavgift gjøres ved å betale til konto 3290.53.57807. eller til kasserer Bjørn Lende VIPS på 45273270  Dette beløp går uavkortet til Forus RC Bore flyplass.

På vegne av Styret:

Bjørn Lende