Medlemsmøte Mandag 1. Nov kl 1900 Sola Flymuseum

Velkommen igjen til Medlemsmøte! Denne gangen vil vi snakke litt om det som foregår på høyere plan i Norges Luftsportsforbund. Forus RC deltok på luftsportstinget på Gardermoen lørdag 16.oktober.

TA MED MODELLER OG PROSJEKTER DU HOLDER PÅ MED OG FORTELL!!

Saker som vi kan komme inn på:

NLF ting sak1: NLF ting og seksjonsmøte. Hovedsak var økning av seksjons kontingent for modellfly seksjon. Denne har til nå vært halvparten av
de øvrige seksjons kontingenter. Det ble vedtatt å øke modellfly kontingenten fra
nåværende halv pris til full pris i løpet av 8 år. Dette punkt tas inn på agenda for første
medlemsmøte 01.11.21.
NLF ting sak2: Forbundet er bekymret for det er underrapportering av hendelser ved modellflyvning. Dagens regelverk gir lite rom for tolkning, noe som gjørt at ALT egentlig skal meldes. Dette oppleves noe «tullete» siden vekt og skadepotensiale ikke er nevnt.

Her er link til meldeskjema https://nlfmodellfly.wufoo.com/forms/m1efqk760jdbqfn/

3: Noen som kan tenke seg å bli vår nye flyplassansvarlig? En presentasjon av hvilke oppgaver som klubben ønsker skal gjøres av en flyplassansnarlig.

4. Økonomi. Status flyplassavgift.
5. Henvendelse i fra Sola kommune om vi kunne ønske et samarbeid med dem. Noen tanker?
6. Prøve å organisere «swap meat» på medlemsmøte i desember.
7. Arrangere tur til Mydland Model flyplass neste år.